Ny delägare hos Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå vill meddela att Anthony Krystek, den 1 januari 2016, inträtt som ny delägare i advokatbyrån.

“Det känns förstås otroligt glädjande att våra medarbetare utvecklas och att vi får en ny delägare från våra egna led. Anthony är en mycket omtyckt kollega med ett gott affärssinne och ett stort engagemang för sina klienter och byrån”, säger Ulf Blommé, Managing Partner på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå.

Som delägare kommer Anthony även fortsättningsvis att fokusera på och utveckla firmans rådgivning inom kredit och obestånd samt affärsjuridik. Anthony Krystek biträder i huvudsak med obeståndsrelaterad rådgivning och åtar sig uppdrag som likvidator, såväl frivilliga likvidationer som tvångslikvidationer efter beslut från Bolagsverket.

Utöver detta biträder Anthony företag i associationsrättsliga frågor samt agerar som processombud i tvistemål inför allmän domstol och i skiljeförfaranden. Anthony handhar även frågor rörande företagsrekonstruktioner, rörelseöverlåtelser, hyres- och anställningsfrågor.
Corporate & Enterprise

Med Enterprise Architecture beskriver vi företagsstrukturer i relation till affärsmässiga mål. Det ger oss ett helhetsperspektiv som undviker uppdelning i traditionella rättsområden eller onödiga distinktioner mellan juridisk och annan rådgivning.

Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden står under ständig förändring. Närmare hundra bolag med finansiell inriktning litar till oss för stöd i allt från analys och målformulering till frågor om kapitalstruktur och regelefterlevnad. Vår kompetens inom området gör oss unika.

Karriär

Vi utvecklas kontinuerligt och tar gärna emot intresseanmälningar från duktiga och ambitiösa jurister och juriststudenter som har det där lilla extra. Välkommen att ta kontakt med oss.