Hela Sverige skramlar

I anledning av den akuta flyktingsituationen har vi bestämt oss för att ge  100 000 kronor till UNHCR. Hökerberg & Söderqvist kommer även att erbjuda sin personal möjligheten att under arbetstid arbeta som volontärer i arbetet med att hjälpa människor på flykt.

Kredit & Obestånd

Många konkurser sker i onödan. Aktivt och tidigt agerande kan göra underverk. Vi har hjälpt många kunder både att vända svåra situationer och, när det trots allt varit för sent, att minimera de negativa effekterna.

Corporate & Enterprise

Med Enterprise Architecture beskriver vi företagsstrukturer i relation till affärsmässiga mål. Det ger oss ett helhetsperspektiv som undviker uppdelning i traditionella rättsområden eller onödiga distinktioner mellan juridisk och annan rådgivning.

Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden står under ständig förändring. Närmare hundra bolag med finansiell inriktning litar till oss för stöd i allt från analys och målformulering till frågor om kapitalstruktur och regelefterlevnad. Vår kompetens inom området gör oss unika.

Karriär

Vi utvecklas kontinuerligt och tar gärna emot intresseanmälningar från duktiga och ambitiösa jurister och juriststudenter som har det där lilla extra. Välkommen att ta kontakt med oss.